Praten over je voeding, je gezondheid, ...


1. Wetenschapscommunicatie over voeding in het lager onderwijs
In het project 'smaakbox' werd in samenwerking met de Stad Tienen en met financiële ondersteuning van de Provincie Vlaams Brabant educatieve filmpjes ontwikkeld omtrent koolhydraten. Deze filmpjes van 1 tot 2 minuten zijn bruikbaar in de bovenbouw van de lagere school of in de dieetpraktijk als introductie van een les of consultatie.

In ontwikkeling: na de filmpjes over koolhydraten wordt er in samenwekring met de Techniek- en Wetenschapsacademie van UCLL en de opleiding Voedings- en dieetkunde een workshop ontwikkeld over eiwitten en een workshop over vetten. Dit voor kinderen van het 4de tot 6de leerjaar met een speciale aandacht voor STEM en onderzoekend leren.
Volg dit project via onze realisaties. Meer info contact erika.vanhauwaert@ucll.be of pieter.vanleemputten@ucll.be


2. Wetenschapscommunicatie over voeding in het secundair onderwijs
In kader van het het Europees Project Transmango werden de factoren die de voedselzekerheid negatief kunnen beïnvloeden in kaart gebracht. Op basis hiervan werden er handvaten aangereikt om de weerbaarheid te versterken zodat er op een pro-actieve wijze met de voedslelbedreigingen kan worden omgegaan. Dit werd omgezet in een cartoon-film omtrent voedselzekerheid bruikbaar voor het secundair onderwijs samen met een draaiboek om de cartoon-film in de klas te bespreken. De film duurt 6 minuten. Meer info: erika.vanhauwaert@ucll.be

Een verslag van de games die in het Transmango project werden uitgetest op Pukkelpop 2017 kan u bij praktijkvoorbeelden raadplegen.
Cartoon-film Transmango omtrent voedselzekerheid kan u hier bekijken:

Cartoon-film in het Nederlands
Cartoon-film in het Engels


3. Patiëntgerichte communicatie in de zorg
In het preventieve luik wordt er gewerkt aan een methodiek om preventieve zorg middels patiëntgerichte communicatie in de eerstelijn te implementeren. Deze methodiek omvat patiëntinformatie en -tools, alsook handleidingen, methodieken en dienstverlening voor zorgverleners. Ook werken we aan een toegankelijke vertaling van de wetenschappelijke kennis over voeding.

Om meer inzichten te verschaffen over de noden, behoeften en barrières om preventief zorg in de eerstelijn te implementeren werd  een bevraging voor enerzijds de bevolking en specifiek voor zorgverleners in de eerstelijn uitgevoerd. De resultaten worden op 4 maart 2020 voorgesteld op de studienamiddag 'interprofessioneel samenwerken in de zorg'. De presentaties van de studienamiddag kan je hier downloaden en je voedingskennis kan je hier testen.