Evidence-based handelen in de dieetpraktijk
is gericht op het bevorderen van het evidence-based handelen in de dieetpraktijk met een focus op richtlijnen.

Evidence-based diëtetiek impliceert het integreren van individuele expertise met het beste bewijsmateriaal dat vanuit systematisch onderzoek beschikbaar is.
Richtlijnen geven aanbevelingen voor de praktijk en geven ondersteuning van zorgprofessionals in het geven van kwaliteitsvolle zorg en advies. Meer info: erika.vanhauwaert@ucll.be en laura.verbeyst@ucll.be.

Meer info over evidence-based handelen in de dieetpraktijk kan u nalezen in artikels omtrent 'evidence-based werken in de dieetpraktijk': het artikel 'evidence-based werken in de dieetpraktijk' verschenen in het tijdschrift Voeding en Diëtetiek (VBVD) en in Nutrinews: artikel en infografiek (2019) en de EFAD webinar.
Bekijk de webinar van Sofie Joossens, lector in de opleiding voedings- en dieetkunde, EFAD 26 juni 2017 omtrent evidence-based werken: https://www.youtube.com/watch?v=jv9L_I_jFQA1. Wat is de kennis, toepassing, barrières en hefbomen bij diëtisten omtrent evidence-based werken?
In 2018 werd in samenwerking met de VBVD commissie Evidence-based diëtetiek en de UDPLF een bevraging uitgevoerd bij diëtisten in België?  Lees hier het rapport en het artikel in het Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek (VBVD) na.

Nieuw! In 2019 werd een verdiepend kwalitatief onderzoek uitgevoerd omtrent het gebruik van kernboodschappen in richtlijnen. De resultaten van dit onderzoek samen met een overzicht van evidence-based handelen in 5 stappen kunnen geraadpleegd worden in Nutrinews, 2019 nummer 3. Bekijk ook de bijhorende infografiek.

Om richtlijnen te implementeren werd vanaf 2020 een nieuw project opgestart omtrent praktijkmaterialen. Deze pagina zal verder uitgebouwd met een overzicht van educatieve materialen. Wie via dit kanaal materialen wil laten opnemen en bekendmaken kan contact opnemen met Erika Vanhauwaert.  Materialen worden voor opname gescreend conform kwalitet van patiëntinformatiemateriaal.

2. Evidence-based praktijk klinische dieetrichtlijnen

Een overzicht van de bestaande evidence-based richtlijnen voor de eerstelijn in België kan u raadplegen op www.ebpnet.be.
Sinds 1 maart 2019 startte een nieuw project omtrent de implementatie van evidence-based dieetrichtlijnen in België. Dit project verloopt in een samenwerking tussen Ebpracticenet, UCLL, VBVD en UPDLF. Contactpersoon: erika.vanhauwaert@ucll.be.

Publicaties UCLL en partners:
Dieetrichtlijn chronische nierinsufficïëntie bij volwassenen met stadium 3 of 4.
Vanaf voorjaar 2021 worden rond de richtlijn groepsessies gegeven. Inschrijven kan vanaf het najaar 2020. Meer informatie volgt.
Contactpersoon: Laura Verbeyst. 


3. Wegwijs in evidence-based handelen in België