Expertisecentrum Health Innovation

Ontdek meer projecten van het expertiscentrum Health Innovation op www.ucll.be.
Contactpersoon: sandra.martin@ucll.be

Health Innovation speelt een actieve rol in het realiseren van de 'quadruple aim'. We investeren in onderzoek, vorming en dienstverlening op maat die de gezondheidstoestand van de burger verbeteren en waarde creëren voor het individu, de professional of de zorgorganisatie.

Onderzoekslijnen van het expertisecentrum Health Innovation:
  • Games in health
  • Gezond met voeding
  • Klinisch redeneren in de zorg
  • Mentorschap in zorg
  • Ouderenzorg, psychogeriatrie & gerontopsychiatrie
  • Persoonsgerichte Zorg
  • Preventieve mondzorg
  • Simulatie- en vaardigheidscentrum

Ontdek ook de andere expertisecentra op www.ucll.be.