Ontdek onze projecten 'gezond met voeding'


Gezond met voeding
Binnen het expertisecentrum Health Innovation richt de onderzoekslijn 'gezond met voeding' zich zowel op preventieve als op klinische vraagstukken. In het preventie luik wordt er gewerkt aan een methodiek om preventieve zorg middels patiëntgerichte communicatie in de eerste lijn te implementeren. Deze methodiek omvat  patiëntinformatie en -tools, handleidingen, methodieken, dienstverlening en vorming op maat voor zorgverleners. Hiernaast wordt er gewerkt aan toegankelijke vertaling van de wetenschappelijk kennis over voeding.

1. Levensstijl: patiëntgerichte communicatie en wetenschapscommunicatie omtrent voeding

  • In het onderzoeksluik patiëntgericht communiceren en wetenschapscommunicatie omtrent voeding worden nieuwe werkvormen, tools en materialen ontwikkeld ter ondersteuning van de educatie in consultaties, workshops in groepen, in scholen of bij bepaalde doelgroepen. Ontdek onze projecten voor het lager en secundair onderwijs als projecten in de eerstelijnszorg: meer info en voorbeelden. 


2. Evidence-based klinische dieetrichtlijnen in ons dieetlab.

Het dieetlab is gericht om diëtisten vanuit evidence-based handelen te ondersteunen in hun dagelijkse praktijk. De focus in het onderzoek ligt op het ontwikkelen of aanpassen van evidence-based praktijk dieetrichtlijnen ter ondersteuning van de werking van de diëtist. Hiernaast ontwikkelt het expertisecentrum bijhorende tools bij de richtlijnen om educatie te geven aan patiënten in de dieetpraktijk. Ontdek hier de resultaten van de bevragingen en de lopende projecten.  

In 2019 worden 4 toolkits ontwikkeld om richtlijnen te implementeren. Wil je vanaf november mee een toolkit in de praktijk uittesten schrijf je dan hier in.


3. Voedselverspilling en ondervoeding tegengaan in de zorg

Het project heeft als doel verschillende systemen voor het meten van voedselverspilling te vergelijken en ontwikkelde één meetinstrument om voedselverlies te meten in zorginstellingen. Op basis van kwalitatief onderzoek en literatuur werd in 2017 een procedure uitgeschreven en uitgetest bij woonzorgcentra. De methodiek brengt de voornaamste voedselverspillers in kaart (producten, plaats in de voedselketen, enz.) Hiernaast werd een brochure ontwikkeld met preventieve maatregelen en een interventieplan. Dit project loopt in samenwerking met de Vlaamse Overheid, www.departementwvg.be/door-meten-beter-weten .

Wil je graag met andere organisaties ervaringen delen met betrekking tot voedselverlies in de zorg?
Wil je kennismaken met een aantal manieren hoe je voedselverlies in de kijker kan zetten?
Wil je van het onderzoeksteam Health Innovation leren hoe voedselverlies ook binnen het zorgverhaal past en de strijd aangaat met ondervoeding?
Klik hier voor meer informatie over het project voedselverspilling of de brochure preventie van ondervoeding in woonzorgcentra. Neem dan contact met ons op.

4. Verbeteren van het insulinemanagement bij personen met diabetes type 1 die regelmatig bewegen.
 
In dit onderzoeksproject wordt een prototype ontwikkeld om alle gegevensinformatie (CGM, glycemie, beweging, voeding, ...) te verzamelen welke personen met diabetes type 1 kan ondersteunen in het verbeteren van hun insulinemanagement bij lichaamsbeweging. Meer info: www.ucll.be/pwodiabetes  5. Mondapp
Dit project omvat de ontwikkeling van een mobiele applicatie over mondgezondheid en mondzorg die gebruikt kan worden door verschillende doelgroepen: volwassenen, kinderen, mondprofessionals en mondondersteuners. Zowel studenten uit de opleiding bachelor mondzorg, voedings- en dieetkunde als studenten ICT zijn betrokken bij de inhoudelijke en technische uitwerking van deze app. contact: peter.vos@ucll.be

6. Ontdek ook onze andere projecten binnen het Expertisecentrum Health Innovation