Ondervoeding en voedselverspilling tegen gaan in de zorg

1. Vraag uw vorming aan omtrent preventie van voedselverspillng en ondervoeding in een woonzorgcentrum

Met ondersteuning van de Vlaamse overheid werd een meetinstrument ontwikkeld om voedselverspilling te meten in woonzorgcentra. Het instrument werd samengesteld op basis van literatuuronderzoek en vergelijking van verschillende systemen en ontwikkelde één instrument en bracht dit samen als methodiek. De methodiek werd uitgestest in 4 woonzorgcentra en brengt de voornaamste voedselverspillers in kaart (producten, plaats in de voedselketen, enz.).

Vanaf voorjaar 2020 is er de mogelijkheid om een vorming te volgen en kennis te maken met het instrument.
Meer informatie over het bredere Vlaams project en tools: www.voedselverlies.be

2. Preventie en behandeling van ondervoeding

Ondervoeding bij ouderen is een ernstig en vaak onderschat probleem. In onderstaande brochure kan u een bundeling raadplegen van goede praktijkvoorbeelden ter preventie van ondervoeding in woonzorgcentra. Deze brochure werd samengesteld op basis van literatuur (stappen voor een voedingsbeleid) en een online bevraging en interviews van zorgactoren in woonzorgcentra. Het resultaat is een kernachtige brochure.

File

Lees hier de brochure 'preventie van ondervoeding in woonzorgcentra na'.

Bestand Downloaden

Lees hier het artikel na van het onderzoek 'unsatisfactory knowledge and use of termiology regarding malnutrition, starvation, cachexia and sarcopenia among dietitians' uitgevoerd door  Hanzehogeschool (Groningen, Nederland), UC Leuven-Limburg (België), University of Oslo (Noorwegen), Karolinska Institut (Zweden) en University of Gotenburg (Zweden).